Zrealizowane

IPR testu genetycznego Centrum badań DNA - rak prostaty

Tytuł: „Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na test genetyczny w kierunku predyspozycji genetycznych do nowotworu prostaty" "nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.05.04.01-30-016/11-00”

Opis projektu: Celem projektu, zrealizowanego w ramach działania 5.4.1 POIG było przygotowanie i rozpoczęcie procedury uzyskania praw własności przemysłowej w Europejskim Urzędzie Patentowym, na innowacyjny test w kierunku identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu prostaty.

Niniejszy test opracowany zostały w Laboratoriach Centrum Badań DNA w ramach realizacji projektu 1.4-4.1 POIG pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA", nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-30-004/09.

Realizacja projektu oraz uzyskanie praw własności przemysłowej wzmocniła pozycję i przewagę konkurencyjną Centrum Badań DNA na rynkach europejskich. Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa oraz stworzenie międzynarodowych konsorcjów zapewni Spółce podstawę w budowaniu wizerunku firmy i reputacji marki na rynkach zagranicznych. Zastosowanie ochrony własności intelektualnej wspiera kreowanie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa w Europie. Centrum Badań DNA zaplanowało również udzielenie licencji na korzystanie z przedmiotu własności przemysłowej na uzgodnionych przez strony warunkach.

Zgłoszenie patentowe nr P30736EP00
Projekt realizowany był w terminie od lipca 2012 r. do lipca 2013 r.
Całkowita wartość projektu: 55 700,00 PLN
Kwota kwalifikowana: 55 700,00 PLN
Dofinansowanie: 38 990,00 PLN
Wkład własny: 16 710,00 PLN

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

„Dotacje na innowacje”

IPR testu genetycznego Centrum badań DNA

TYTUŁ: „Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na test genetyczny w kierunku predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego" "nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.05.04.01-30-015/11-00”

Opis projektu:
Celem projektu, zrealizowanego w ramach działania 5.4.1 POIG było przygotowanie i rozpoczęcie procedury uzyskania praw własności przemysłowej w Europejskim Urzędzie Patentowym, na innowacyjny test w kierunku identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego.

Niniejszy test opracowany zostały w Laboratoriach Centrum Badań DNA w ramach realizacji projektu 1.4-4.1 POIG pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA", nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-30-004/09.

Realizacja projektu oraz uzyskanie praw własności przemysłowej wzmocniła pozycję i przewagę konkurencyjną Centrum Badań DNA na rynkach europejskich. Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa oraz stworzenie międzynarodowych konsorcjów zapewni Spółce podstawę w budowaniu wizerunku firmy i reputacji marki na rynkach zagranicznych.
Zastosowanie ochrony własności intelektualnej wspiera kreowanie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa w Europie. Centrum Badań DNA zaplanowało również udzielenie licencji na korzystanie z przedmiotu własności przemysłowej na uzgodnionych przez strony warunkach.

Zgłoszenie patentowe nr P30736EP01
Projekt realizowany był w terminie od lipca 2012 r. do lipca 2013 r.
Całkowita wartość projektu: 55 700,00 PLN
Kwota kwalifikowana: 55 700,00 PLN
Dofinansowanie: 38 990,00 PLN
Wkład własny: 16 710,00 PLN

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

„Dotacje na innowacje”

Genotypowanie układów HLA

Tytuł: Opracowanie innowacyjnych testów genetycznych w oparciu o technologię NGS

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest m.in. opracowanie wysokorozdzielczego testu na genotypowanie układów HLA w oparciu o technologię Sekwencjonowania Nowej Generacji NGS.

Projekt realizowany we współpracy z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Instytut Reumatologii im. Prof. Dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie.

Prace B+R odbywają się w Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA Sp. z o.o. w przy ul. Rubież 46 w Poznaniu oraz w Laboratorium Nowej Generacji na terenie ZIWT PPNT Fundacji UAM przy ul. Rubież 46 w Poznaniu.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-30-027/12-00

Całkowita wartość projektu: 4.448.100,00 PLN
Kwota kwalifikowana: 4.268.100,00 PLN
Kwota dofinansowania: 3.224.990,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r.- 30.06.2015 r.

Koordynator projektu: Jacek Wojciechowicz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

      

Prezentowana praca uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Diagnostyka prenatalna

Tytuł: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej  w oparciu o technologię NGS.

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest:

- opracowanie innowacyjnej metodyki bezinwazyjnego izolowania i sekwencjonowania pozakomórkowego DNA płodu (cffDNA) z krwi matki oraz

- stworzenie kompleksowego testu identyfikującego aberracje chromosomowe oraz mutacje genetyczne DNA płodu w oparciu o technologię NGS.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z przedsiębiorstwem Genomix sp. z o.o. oraz w oparciu o wiedzę i doświadczenie podwykonawcy, tj. Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o. o.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-00-132/13
Kwota kwalifikowana projektu: 2 876 840,00  PLN
Kwota dofinansowania: 1 960 788,00 PLN
Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2014 r. do 31.12.2015 r.

Koordynator projektu: Jacek Wojciechowicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

      

Prezentowana praca uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

BIO-TECH TRANSFER

Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE S.A.

Celem realizacji projektu byłowsparcie procesu transferu technologii i komercjalizacji wyników B+R.

Realizując projekt „Bio-Tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE S.A." organizuowaliśmy dwutygodniowe cykle zajęć z zakresu komercjalizacji przedsięwzięć biotechnologicznych.

Uczestnicy projektu otrzymali u nas wsparcie w postaci 5 szkoleń z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R w formie biotechnologicznej spółki spin-off.

- Metody oceny potencjału komercyjnego i zasady oceny ekonomicznej wartości innowacyjnego przedsięwzięcia biotechnologicznego,
- Wybór drogi komercjalizacji wyników prac B+R w sektorze biotechnologii i zasady budowania strategii komercjalizacji innowacyjnego przedsięwzięcia biotechnologicznego,
- Zarządzanie własnością intelektualną i problemy prawnych komercjalizacji innowacyjnego przedsięwzięcia biotechnologicznego,
- Zagadnienia prawne organizacji i funkcjonowania innowacyjnych biotechnologicznych laboratoriów medycznych i mikrobiologicznych,
- Możliwe źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć biotechnologicznych.

Podczas kolejnych dni uczestnikom projektu zostały przedstawione zagadnienia komercyjnego wykorzystania najnowszych technologii wykorzystywanych do prac B+R w Centrum Badań DNA w oparciu o:

Metodę Real-Time PCR,
Sekwencjonowanie DNA,
Identyfikację pokrewieństwa,
Metodę multiplex-PCR i DPO-PCR,
Mikromacierze DNA typu SNP.
W wyniku udziału w projekcie jego uczestnicy poznali zasady oceny ekonomicznej innowacyjnego przedsięwzięcia oraz nabyli praktyczne umiejętności przygotowania planu komercjalizacji przedsięwzięcia biotechnologicznego.

Adresatami projektu byli wielkopolscy pracownicy naukowi jednostek naukowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni (w rozumieniu Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych: Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993, art. 33 lub zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: Dz. U. z 2005 Nr 164, poz. 1364 art. 110 i 114) dziedziny biotechnologii (medycznej, rolniczej i przemysłowej), biologii molekularnej i biochemii zatrudnieni w wielkopolskich jednostkach naukowych lub badawczo - rozwojowych na stanowisku asystenta, adiunkta lub profesora.

Dzięki dofinansowaniu realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie był bezpłatny.

Okres realizacji projektu: 01.10.2011-31.03.2013.

Wartość projektu: 434.620 PLN

Twitter