USTALENIE OJCOSTWA - TEST NA OJCOSTWO

Badanie pokrewieństwa czyli test na ojcostwo jest obecnie najskuteczniejszą metodą pozwalającą na ustalenie ojcostwa. Nasze testy DNA polegają na ostatecznym ustaleniu czy poddany badaniu mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka, czy też nie. Wynik testu na ojcostwo jest pewny i jednoznaczny.

Centrum Badań DNA wykonuje testy pozwalające na ustalenie ojcostwa do celów prywatnych. Test na ojcostwo do celów prywatnych można wykonać samodzielnie w domu. Wysyłamy do Państwa pocztą zestawy do samodzielnego pobrania materiału do wykonania testu na ojcostwo. Materiałem do badania jest wymaz z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka. Zestawy umożliwiają bezinwazyjne pobranie materiału genetycznego nawet u noworodka bez konieczności udawania się do laboratorium.

W przypadku, gdy ustalenie ojcostwa na podstawie wymazu nie jest możliwe – można wykonać test na ojcostwo z mikrośladów (guma do żucia, włosy, chusteczki, szczoteczka do zębów).

Test na ojcostwo wykonywany w Centrum Badań DNA to 100% dyskrecji i absolutnie pewny wynik. Posiadamy duży wybór badań – testy na ojcostwo prywatne, jak i testy umożliwiające ustalenie ojcostwa w drodze procesu sądowego.

Dzięki specjalnie opracowanym Zestawom Testowym pobranie materiału genetycznego do badań w kierunku ustalenia ojcostwa staje się bezbolesne i bezstresowe.  

W ofercie znajdują się następujące badania:

Test na ojcostwo
Test na ojcostwo rozszerzony
Profil genetyczny dla 1 osoby
Profil genetyczny dla 1 osoby + porównanie z wcześniejszymi wynikami badań
Dodatkowa osoba do testu na ojcostwo
Badanie mikrośladów
Identyfikacja płci martwego płodu
 1. Na czym polega test na ojcostwo?
  Test na ojcostwo polega na porównaniu profili genetycznych dziecka i domniemanego ojca, przy wykorzystaniu zmienności w niekodujących fragmentach genu. Pozwala to na określenie stopnia pokrewieństwa między nimi i wykazanie, czy domniemany ojciec jest biologicznym ojcem dziecka.

 2. Jaki materiał potrzebny jest do ustalenia ojcostwa?
  Standardowym źródłem materiału do badań w kierunku ustalenia ojcostwa jest wymaz z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka. Pobranie wymazu jest nieinwazyjne i bezbolesne, z powodzeniem może być przeprowadzone nawet u noworodków. Innym standardowym źródłem materiału jest krew EDTA.

  Test na ojcostwo można również przeprowadzić na podstawie tzw. mikrośladów, z których można wyizolować DNA np. krew, włosy z cebulkami, ślina, niedopałki papierosów i inne.

 3. Czy test na ojcostwo daje pewne wyniki?
  Test na ojcostwo jest bardzo skuteczną metodą weryfikacji spornego ojcostwa. Pozwala potwierdzić ojcostwo w 99,9999% lub wykluczyć je w 100%. Badania genetyczne są niepodważalnym dowodem w sprawach o ustalenie ojcostwa.

 4. Czy przy ustaleniu ojcostwa wymagana jest obecność matki dziecka?
  Nie. Test na ojcostwo może być z powodzeniem przeprowadzony bez udziału matki dziecka. Istnieją przypadki, kiedy obecność matki w badaniach do celów prywatnych jest niezbędna: w momencie, kiedy rozpatruje się ojcostwo dwóch blisko spokrewnionych ze sobą mężczyzn, oraz w rzadkich sytuacjach, gdy u dziecka wystąpi mutacja DNA.

 5. Czy prywatny test na ojcostwo jest uznawany przez sądy?
  Nie. Tylko wyniki badań zleconych przez sądy mogą być wykorzystane w postępowaniu sądowym. Konieczne wówczas jest osobiste stawiennictwo się matki, dziecka i domniemanego ojca oraz protokolarne pobranie próbek do badań w obecności Komisji składającej się z trzech osób. Na pobranie należy zgłosić się z aktualnym dowodem tożsamości ze zdjęciem - w przypadku osób dorosłych oraz ze skróconym odpisem aktu urodzenia, książeczką zdrowia, paszportem lub innym dowodem tożsamości w przypadku dzieci.

 6. Czy analiza DNA w kierunku ustalenia ojcostwa przeprowadzana jest w Centrum Badań DNA w Poznaniu?
  Tak. Wszystkie analizy prowadzone są przez specjalistów z Centrum Badań DNA w Poznaniu. Nie wysyłamy próbek za granicę, ani do innych ośrodków badawczych.

 7. Jak długo trzeba czekać na wyniki testu na ojcostwo?

  • wymaz z policzka lub krew EDTA: standardowo 14 dni roboczych
  • w przypadku mikrośladów termin może ulec wydłużeniu

Twitter