Test na ojcostwo do celów sądowych

Test na ojcostwo do celów sądowych jest badaniem genetycznym umożliwiającym ustalenie pokrewieństwa z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością – 99,9999% lub może wykluczyć je w 100% i może być wykorzystanie jako dowód w sprawie sądowej.

Obecnie w Polsce zastosowanie diagnostyki molekularnej w sądownictwie jest coraz szersze. Wyniki analizy DNA coraz częściej stanowią pełnoprawny dowód sądowy m.in. w sprawach o ustalenie bądź wykluczenie ojcostwa, a także w innych sprawach sądowych, w których konieczne jest ustalenie pokrewieństwa, np. w sprawach rozwodowych czy w przypadku zasądzenia alimentów.

Dzięki przestrzeganiu odpowiednich procedur wewnętrznych i szeregu uwarunkować wyniki badań DNA Expert do celów sądowych mogą być wykorzystywane jako dowód w sprawie sądowej.

Badanie polega na porównaniu materiału genetycznego dziecka, domniemanego ojca i matki w celu stwierdzenia czy dany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka.

Test na ojcostwo do celów sądowych różni się od badania prywatnego:

- pobranie materiału jest jawne, odbywa się zawsze przy udziale Komisji,
- konieczne jest spisanie protokołów pobrania w dwóch identycznie brzmiących egzemplarzach na podstawie dowodów tożsamości matki, domniemanego ojca i jeśli dziecko nie jest pełnoletnie – na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia
- w badaniu muszą brać udział trzy osoby: dziecko, domniemany ojciec i matka,
- osoby biorące udział w badaniu są zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badań genetycznych oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia analizy DNA
- w przypadku, gdy dziecko ma innego opiekuna prawnego, który nie bierze udziału w badaniach konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody na wykonanie testów genetycznych na podstawie materiału pobranego od dziecka

DZIĘKI POWYŻSZYM WARUNKOM WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W CENTRUM BADAŃ DNA SĄ UZNAWANE PRZEZ POLSKIE SĄDY!

W jaki sposób można wykonać Test na ojcostwo do celów sądowych w Centrum Badań DNA?

1 etap: zgłoszenie się bezpośrednio do Centrum Badań DNA w Poznaniu lub do jednej z placówek na terenie całej Polski we wcześniej ustalonym terminie, gdzie zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie Protokołów Pobrania w obecności Komisji. Protokoły zostaną podpisane przez osoby wchodzące w skład Komisji

Wszystkich informacji dotyczących ustalenia terminu pobrania protokolarnego udzielą Państwu nasi Konsultanci pod numerem telefonu 061 646 85 85 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2 etap: pobranie materiału do badań od dziecka, domniemanego ojca oraz od matki przez diagnostę, w obecności Komisji

3 etap: w przypadku pobrania w placówce partnerskiej przesłanie materiału genetycznego na adres Centrum Badań DNA w dołączonej i odpowiednio zabezpieczonej kopercie zwrotnej

Czas realizacji zleconej analizy to tylko 10 dni roboczych. W tym czasie otrzymają Państwo ekspertyzę przeprowadzoną przez biegłego sądowego Centrum Badań DNA. Dzięki przestrzeganiu odpowiednich procedur wewnętrznych i szeregu uwarunkować wyniki badań DNA Expert do celów sądowych mogą być wykorzystywane jako dowód w sprawie sądowej o ustalenie ojcostwa, bądź zasądzenia alimentów.

Materiał: wymaz z policzka, krew EDTA
Temp. transportu materiału: temp. otoczenia
Badanie: 21 markerów
Czas realizacji badania: do 10 dni roboczych


Twitter